او-اسپرت بانوان

باقری پور در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح کرد؛

انتظار جامعه ورزش از او_اسپرت بانوان بیشتر شده است

بانوان او-اسپرت کشورمان عملکرد بسیار خوبی در رقابت های برون مرزی از خود نشان دادند که این موضوع باعث بالا رفتن انتظار های جامعه ورزش کشور از آنان شده است.

سکوهای نخست جهان را نشانه رفته ایم

یم بانوان ایران تاکنون در سه دوره از مسابقات جهانی شرکت کزده است اما تنها درسال ۸۸ موفق به کسب عنوان سومی جهان در اوکراین شده است.