ایالات متحده آمریکا

آینده از آن کسانیست که به زیبایی رویاهای خود باور دارند

لنا گاسلینگ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان آلمان بعد از تحقق رویای دوران کودکی اش سخن النور رزولت ، همسر رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا را به یاد می آورد.