ایدا هگربرگ

سه تن از برترین زنان فوتبالیست اروپا؛

لیست نهایی بهترین بازیکنان فوتبال زنان اروپا

جنیفر ماروژان ( فرانکفورت )، ایدا هگربرگ ( لیون ) و آماندین هنری ( لیون ) به عنوان سه نامزد نهایی برترین بازیکنان زن فوتبال اروپا معرفی شدند.