ایران باستان

لباس زنان در ایران باستان چگونه بوده است؟ + عکس

حجاریها و نقش های متعددی بر میراث باستانی سرزمین کهن ایران وجود دارد. از روی این نقوش بسیار قدیمی، میتوان تا حدودی به چگونگی پوشش مردان و زنان ایران باستان پی برد.