بازداشت

در پی حواشی المپیک ریو 2016؛

۱۰ ورزشکار استرالیایی توسط پلیس برزیل بازداشت شدند

ده نفر از ورزشکارهای استرالیایی که هنوز نام و رشته ورزشی آنها مشخص نیست،توسط پلیس برزیل بازداشت شدند. آنها مجوز خود را دستکاری کرده بودند تا به سالن مسابقات راه پیدا کنند.