بازی‌های کشورهای اسلامی

عباسعلی و علیزاده غایبان بزرگ بازی‌های کشورهای اسلامی

کیمیا علیزاده و حمیده عباسعلی هر دو از شانس‌های صددرصدی کسب طلا برای تیم‌های ملی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی حضور نخواهند داشت.