باشگاه تکواندو کن

کمرانی: سرمربیگری تیم ایران مسئولیت بزرگی است

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان کفت: هدایت تیم ملی ایران مسئولیت بزرگی است و امیدوارم با سربلندی از این امتحان بیرون بیایم.