باشگاه مهام

آغاز اولین مرحله از مسابقات اهداف پروازی بانوان

اولین مرحله از مسابقات آزاد اهداف پروازی در بخش بانوان از ۱۲ لغایت ۱۷ اسفند ماه به میزبانی باشگاه مهام تهران برگزار می شود.