باشگاه ورزشی

مجموعه ورزشی مجهز پرداد؛

باشگاه ورزشی ویژه بانوان در مشهد با امکانات وی آی پی

مجموعه ورزشی پرداد یکی از برترین باشگاه های ورزشی بانوان در شهر مشهد می باشد که با مدرن ترین دستگاه های بدنسازی، هوازی، تناسب اندام و ورزشی تجهیز شده است.