بانوان جودو کار

در سمنان برگزار شد؛

رقابت های جودوی قهرمانی بانوان کشور

رقابت‌های جودو قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی تیم همدان به پایان رسید. تیم های کرمان و سمنان دوم و سوم شدند.