بانوان قایقران

ماموریت مهم بانوان قایقران در مسابقات قهرمانی آسیا

سرمربی تیم ملی روئینگ بانوان گفت: بانوان قایقران ماموریت مهمی را در مسابقات قهرمانی آسیا دارند

آغاز هفته دوم از رقابت های لیگ آب های آرام بانوان

در ادامه رقابت های لیگ آب های آرام، 27 و 28 فروردین ماه هفته دوم این مسابقات به میزبانی تهران در دریاچه آزادی برگزار می شود.

برخی از بانوان قایقران معترض به اردوی کایاک بازگشتند

با قول های مساعد رئیس و دبیر فدراسیون قایقرانی تعدادی از ورزشکاران معترض به اردوی تیم ملی کایاک بازگشتند

تیم ملی اسلالوم بانوان عازم اردوی آمادگی فرانسه شد

تیم ملی اسلالوم بانوان کشورمان، با ترکیب سه بانوی پاروزن جمعه دوم بهمن ماه جهت برگزاری اردوی یک ماهه راهی فرانسه شد.