بانوان پارالمپیکی کماندار

برنامه بانوان پارالمپیکی کماندار تا زمان اعزام به ریو

تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین پیش از آغاز بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در پنج مرحله اردوی تمرینی دیگر شرکت کرده و حضور در یک دوره مسابقات جهانی را هم در برنامه خواهد داشت.