بانوان کماندار معلول

بانوی کماندار ایران در صدد کسب مدال برنز رقابت‌های فزاغ

با پایان مرحله مقدماتی رقابت های تیراندازی با کمان معلولین در امارات، سمیه عباسپور نماینده کشورمان برای کسب مدال برنز به مصاف رقبای خود می رود.