بانوی ایرانی

با اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی کاراته؛

تصویر حمیده عباسعلی روی پوستر مسابقات بین المللی کاراته درج شد

تصویر لحظه ضربه زدن حمیده عباسعلی بانوی محجبه و افتخار آفرین کشورمان برای دومین بار پوستر رقابت های معتبر بین المللی کاراته شد.