بدمینتون زنان ایرانی

چرا بدمینتون بانوان سهمیه المپیک را از دست داد

چرا بدمینتون بانوان سهمیه المپیک را از دست داد، آخرین وضعیت تیم ملی بدمینتون بانوان از زبان نایب رئیس فدراسیون بدمینتون عملکرد درخشان ثریا آقایی