برنامه ریزی مایدا چیچیچ

چیچیچ: برگزاری دیدارهای دوستانه مهمترین برنامه‌ریزی من است

یکی از دیدارهای ما حضور در اسلوونی است. در این کشور تیم‌های بزرگی برای تمرین حاضر می‌شوند. دیدار تدارکاتی با ایتالیا نیز یکی از بازی‌های مدنظر ما است.