تیراندزای با کمان دختران

آخرین شانس کسب سهمیه بانوان کماندار در ریو از زبان مربی

محبوبه شهریاری مربی تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان در خصوص اعزام بانوان کماندار به مسابقات کاپ جهانی ترکیه و آخرین شانس کسب سهمیه المپیک ریو صحبت‌هایی شنیدنی دارد.