جام کنفدراسیون آسیا

جام کنفدراسیون والیبال آسیا؛

تیم ملی بانوان ایران ششم شد

تیم ملی بانوان ایران در جام کنفدراسیون والیبال آسیا ششم شد. مایدا چیچیچ ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیمش، گفت: از بازیکنانم ممنونم، آنها تا آخرین امتیاز و آخرین دیدار جنگید.

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

شاید سرمربی جدید ، ولاسکو والیبال بانوان ایران باشد

مایدا چیچیچ روزمه بسیار خوبی در والیبال بانوان دارد و حضورش تاثیر زیادی در بهتر شدن روحیه دختران و موفقیت های آینده دارد، اصلا شاید مایدا ولاسکو والیبال بانوان شد.