جشنواره فرهنگی ورزشی

با حضور 120ورزشکار؛

جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستا برگزار شد

اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی دختران روستا با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در زیباکنار برگزار شد.