جشنواره ورزشی

نتایج رقابت‌های بانوان درجشنواره فرهنگی ورزشی مهر رضوی

در این جشنواره که بیش از ۲ هزار ورزشکار در ۲۵رشته حضور داشتند نتایج استان‌هایی که موفق به کسب عنوان قهرمانی در رشته‌های مختلف بخش بانوان شدند به شرح زیر است: در رشته تنیس روی میز خراسان رضوی مقام اول را کسب کرد.