جشن گوجه فرنگی

نبرد زنان در جشن گوجه فرنگی در اسپانیا + عکس

جشن گوجه فرنگی در شهر بونل اسپانیا با حضور هزاران نفر برگزار شد.