جمیل لطف الله نسبی

اعزام ندا شهسواری به تور شرق آسیا تا المپیک ریو ۲۰۱۶

ندا شهسواری، پینگ پنگ باز المپیکی ایران به منظور آماده سازی حضور در بازی های المپیک ریو چهار اعزام برون مرزی به شرق آسیا خواهند داشت.