جنجال سپیده توکلی

توضیحات معاونت بانوان در خصوص جنجال سپیده توکلی + ویدیو

توضیحات رباب شهریان در خصوص برنامه وزارت ورزش برای تیم ملی دو ومیدانی بانوان و توضیحات معاونت بانوان در خصوص مریم طوسی و سپیده توکلی

جنجال بزرگ سپیده توکلی و فدراسیون دو و میدانی + ویدیو

جنجال بزرگ و حرف های شنیدنی سپیده توکلی در خصوص اعزام نشدن این بازیکن به مسابقات و پاسخ رئیس فدراسیون دو ومیدانی