جوادی

در رقابت های المپیک زمستانی؛

حضور یک مرد در پیست، دختر اسکی باز ایرانی را هفت ثانیه پیش انداخت!

در مسابقات المپیک زمستانی، بعد از پایان پر اضطراب مانش اول، در آغاز دور دوم حضور پدرم را در پیست مسابقات احساس کردم . بله پدرم مرا سورپرایز کرد و همین موضوع باعث شد تا در مانش دوم هفت ثانیه پیش بیافتم.