جودوکار زن مغولستانی

تورنمنت جودو در ابوظبی؛ حذف شوک برانگیز جودوکار زن مغولستانی

شگفتی روز نخست تورنمنت جودوی ابوظبی حذف اورانتسگ مانخبات جودوکار مغولستانی و صاحب رتبه نخست رده بندی جهانی این رشته بود.