جیانی اینفانتینو

به مناسبت روز جهانی زن و فوتبال بانوان؛

اهداف بلند پروازانه رئیس فیفا برای فوتبال زنان

رئیس فیفا در دومین کنفرانس و رهبری فوتبال زنان بیان کرد: بیایید اهداف بلند پروازانه در فوتبال زنان داشته باشیم و خواهیم دید که به همه آن ها می رسیم.