جیل اسکات

آغاز هفته فوتبال دختران در انگلیس

در انگلیس روزهای ۲۵ آوریل تا یکم مه و دهم تا ۱۶ اکتبر را به نام هفته فوتبال دختران نامگذاری کرده اند. امروز ششم اردیبهشت مصادف با 25 آوریل است و اولین روز از این زوج هفته فوتبالی آغاز شده است.