حاشیه در والیبال بانوان

سرپرست تیم ملی والیبال بانوان یا مترجم شخصی مایدا چیچیچ

این روزها که مردان والیبالست کشورمان در تکاپوی کسب سهمیه المپیک ریو هستند، در والیبال بانوان بعد از استعفای سرپرست و مربی تیم ملی جریاناتی ایجاد شد که آنها را کمی درگیر حاشیه کرده است.