حذف ورزشکاران

تعلیق سرمربی دوچرخه‌سواری بریتانیا به اتهام تبعیض جنسیتی

شین ساتون سرمربی تیم های ملی دوچرخه سواری بریتانیا به دنبال حذف جس ورنیش از ترکیب تیم ملی به اتهام تبعیض جنسیتی در حالت تعلیق به سر می برد.

به من گفتند ” برگرد خانه و یک بچه به دنیا بیاور “

وقتی دلیل حذف شدنم را از شین ساتون مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری بریتانیا پرسیدم؛ در حالی که فقط 25 سال سن دارم، در جواب شنیدم

دوچرخه‌سوار زن بعد از عدم کسب سهمیه المپیک ، حذف شد

جس ورنیش، دوچرخه سوار بریتانیایی بعد از ناامیدی مدیران از کسب سهمیه توسط او در المپیک ریو از تیم دوچرخه سواری بریتانیا کنار گذاشته شد.