حساسیت همسرتان به دنیای مجازی

حساسیت همسرتان به دنیای مجازی

لطفا یه لحظه خودت رو بگذار جای من. اگه همسرت سه چهارم وقت تو خونه بودنش رو سرگرم لپ تاپش باشه، اگه نصف شب بیدار بشی، ببینی انگشتش مرتب داره روی تبلتش سُر می خوره، اگه... انصافا شما باشی حساس نمی شی؟