حمایت رئیس جمهور

همگام با ورزش بانوان؛

تقدیر شهریان از حمایت های رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس از ورزش بانوان

معاون امور ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان در پیامی از توجه ویژه رئیس جمهوری، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان به «کیمیا علیزاده» نخستین بانوی مدال آور ایران در المپیک تشکر و قدردانی کرد.