حمله کوسه به بتانی همیلتون

روحیه دختر موج‌سوار پس از قطع شدن دستش توسط کوسه

بتانی همیلتون یک موج سوار 26 ساله آمریکایی است. او سال 2003 زمانی که تنها 13 سال داشت در حین موج‌سواری مورد حمله کوسه قرار گرفت و به دنبال آن در اثر گاز گرفتن کوسه بازوی دست چپ خود را از دست داد.