حمیرا برزگر

تیم دونفره روئینگ بانوان از کسب سهمیه المپیک بازماند

در آخرین روز از مسابقات قایقرانی روئینگ انتخابی المپیک، در کره جنوبی تیم دو نفره قایقرانی بانوان ششم شد و از کسب سهمیه المپیک بازماند.