خالکوبی لوگوی المپیک

قول شناگر زن خارجی برای خالکوبی لوگوی المپیک

فرن هلسال شناگر اهل انگلیس است که قول داده بعد از اینکه به مدال طلای مسابقات المپیک ریو رسید حتما لوگوی المپیک را روی پای خود خالکوبی کند.