خداحافظی اکرم خدابنده از دنیای قهرمانی

اکرم خدابنده در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

دلگیرم که چرا می گویند؟ « اکرم خدابنده به استرس باخت »

ناراحتم، چرا این روزها یک سری افراد به محض اینکه من را می‌بینند، می گویند: « شنیده‌ایم اگر به استرس و اضطرابی که در مسابقات کسب سهمیه المپیک ریو داشتی، غلبه می‌کردی حتما حریفت را شکست می‌دادی. » اما نمی‌دانند که من...