خطر ویروس زیکا برای زنان باردار

هشدار در مورد حضور زنان باردار در محل برگزاری بازی‌های المپیک ریو

سازمان بهداشت جهانی WHO به کمیته بین‌المللی المپیک و همچنین مسئولان برگزاری بازی‌ها توصیه کرده‌اند که زنان باردار به هیچ وجه در این رویداد بزرگ ورزشی شرکت نکنند.