خواب

چه بالشی برای خواب بهتر است؟

اصولاً چه بالشی برای خواب بهتر و مناسب‌تر است؟ آیا اصولاً به بالش زیر سرمان و اهمیت آن فکر کرده‌ایم؟!

شیوع اختلال خواب و حوادث ناشی از آن

وجود اختلالات خواب می‌تواند بروز حوادث رانندگی مرتبط با خواب‌آلودگی را افزایش دهد. اکثریت افراد جامعه از وجود اختلال خواب در خود آگاه نیستند و تعداد زیادی از افراد با اختلال خواب تشخیص داده نشده باقی می‌مانند

توانایی شگفت انگیز مغز برای یادگیری در خواب

بخشی از مغز که وظیفه‌ی پردازش اطلاعات کلامی را بر عهده دارد، در طی خواب همچنان فعال می‌ماند و به همین دلیل است که اگر وقتی خواب هستیم کسی اسم‌مان را صدا بزند، احتمال بیدار شدن ما بیشتر از مواقعی است که نام فردی دیگر را در طی این دوره ناهوشیاری بشنویم.