دارت دختران

طلای تیمی و انفرادی دختران دارت انداز کشورمان در رقابت‌های جهانی

تیم دو نفره دارت دختران ایران برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی جهان در ژاپن، روی سکوی قهرمانی رفت.

پایان مرحله پنجم لیگ برتر دارت بانوان با قهرمانی ساجده احمدی

دور پنجم از رقابت های لیگ برتر و دسته یک دارت بانوان با قهرمانی ساجده احمدی و طاهره یدالله زاده به پایان رسید.