دارت زنان

پایان مرحله پنجم لیگ برتر دارت بانوان با قهرمانی ساجده احمدی

دور پنجم از رقابت های لیگ برتر و دسته یک دارت بانوان با قهرمانی ساجده احمدی و طاهره یدالله زاده به پایان رسید.