دام درایر

بارداری مهاجم تیم فوتبال آمریکا و عدم حضورش در المپیک ریو

سیدنی لورکس مهاجم تیم فوتبال آمریکا، با انتشار خبر بارداری اش در صفحه اینستاگرام، اعلام کرده در مسابقات المپیک ریو شرکت نخواهد کرد.