دانا رتکه

قد دختر نوجوان والیبالیست روز به روز بلندتر می‌شود

دانا رتکه ستاره نوجوان والیبال دخترانِ ایلینوی با قدی به طول دو متر و هفت سانتی متر ( 6.8 فوت ) از سایر دختران هم رشته ای خود متمایز گشته است.