دانا ولمر

دانا ولمر، شناگر آمریکایی؛

صحبت‌های جالب بانوی شناگری که در ماه ششم بارداری مسابقه داد

مردم فکر می‌کنند خیلی سخت است، اما این مسابقه فقط ۳۰ ثانیه طول می‌کشد. در مقایسه با بقیه روز که مجبورم یک بچه ۲ ساله ۱۶ کیلویی را نگه دارم این مثل زنگ تفریح است.