دانیکا پاتریک

دانیکا پاتریک؛

سومین ورزشکار پردرآمد زن جهان در آستانه بازنشستگی

دانیکا پاتریک، راننده افسانه‌ای آمریکایی تبار، سال ۲۰۱۸ و بعد از رقابت در مسابقات دیتونا ۵۰۰ و ایندی ۵۰۰ اعلام بازنشستگی خواهد کرد.

صحبت‌های دانیکا پاتریک بعد از فرار از سانحه آتش سوزی اتومبیل

باید اغرار کنم خودم را در حال حاضر خوش شانس ترین فرد روی زمین می دانم چرا که فرار از میان آن آتش وحشتناک آن هم بدون آسیب دیدگی یک شانس بزرگ برای من است.