داوری

همگام با ورزش بانوان؛

مرزوقی: لباس مچ اندازی بانوان طراحی شد

نائب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی گفت: لباس مچ اندازی بانوان طراحی شد و نخستین دوره کلاس داوری مچ اندازی بانوان اواخر مهر و در هفته تربیت بدنی و ورزش در تهران برگزار می شود.