داور بین المللی کشتی آلیش بانوان

صبا سلیمانی

صبا سلیمانی، مربی تیم ملی کشتی بانوان است. با مربیگری وی، تیمش موفق به کسب مقام اول کشتی بانوان آسیا شد.