داور های زن

حواشی و جنجال های داور زن زیبا و جذاب فوتبال ..!!

فرناندا از سه سال پیش داوری را به شکل حرفه ای آغاز کرده و هم اکنون مجوز داوری بین المللی را از فیفا دریافت کرد.