داوطلب

همگام با المپیک؛

۸ داوطلب ایرانی از بین ۲۴۰ هزار درخواست کننده

در بین داوطلبانی که در بازی‌های ریو حضور دارند 8 نفر ایرانی هستند که یکی از آنها سابقه حضور در 4 المپیک را دارد.