دبیرستان تربیت بدنی و علوم ورزشی دختران

گفت و گوی سایت ورزش بانوان با بیتا ایران‌نژاد؛

هنرستان‌های تربیت بدنی دختران که به ورزش بانوان کمک می‌کنند

علاقه به ورزش و تندرستی میان بانوان ایرانی در حال گسترش است. تا جایی که برخی ورزش مورد علاقه خود را به عنوان رشته تحصیلی، شغل و منبع درآمد خود انتخاب می‌کنند. پس برای اصولی فراگیری ورزش و حتی آموزش آن به دیگران بهتر است که یک کار اساسی انجام دهند.