دبیر فدراسیون سه‌گانه

صحبت‌های دبیر فدراسیون سه‌گانه در خصوص؛

اولین حضور بانوان سه‌گانه کار ایرانی در مسابقات برون مرزی

دبیر فدراسیون سه‌گانه گفت: با همتی که بانوان ورزشکار ایرانی دارند با همین لباس هم می‌توانیم به سکوهای آسیا بیندیشیم.

انقلاب بزرگ در ورزش سه‌گانه بانوان ایران؛

اعزام بانوان ایران به مسابقات سه‌گانه آسیای میانه / محمدیان لباس بانوان سه‌گانه را مصوب کرد

بدنبال تایید لباس بانوان سه‌گانه کار ایرانی توسط معاون امور بانوان وزارت ورزش، برای اولین بار دو تن از بانوان به مسابقات سه‌گانه آسیای میانه اعزام خواهند شد.

در گفتگو با دهقان، کرملو و صفری؛

لباس بانوان سه‌گانه در انتظار تایید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان

در راستای راه‌اندازی سه‌گانه بانوان ایران و حضور ورزشکاران این رشته در مسابقات برون مرزی، لباس سه‌گانه بانوان همچنان در انتظار تایید معاونت امور بانوان وزارت ورزش قرار دارد.

دبیر فدراسیون سه‌گانه در گفتگو با سایت ورزش بانوان؛

راه اندازی لیگ ورزش دوگانه بانوان ایران برای نخستین مرتبه

علیرضا صفری دبیر فدراسیون سه‌گانه ایران اعلام کرد بدنبال برپایی لیگ سه گانه آقایان امسال لیگ دوگانه بانوان در سه مرحله راه اندازی می‌شود.