دختران افغان

دخترانی شجاع و فعال در ورزشی جدید در افغاستان

گزارشی از دوچرخه سواری فری استایل یا نمایشی دختران افغان و تمرین آنها در باشگاه ورزشی در کنار پسران.

دختران افغان با پیام «نه به مواد مخدر» رکاب زدند

رقابت دوچرخه سواری بین دختران ورزشکار افغان به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر، در شروع این هفته در بامیان برگزار شد

به دنبال توسعه ورزش زنان در افغانستان؛

دختر دوچرخه‌سوار افغان، تهدید فامیل را از طالبان هم بدتر می‌داند

معصومه و زهرا علی زاده خواهران دوچرخه سوار افغان هستند که به عضویت تیم ملی این کشور درآمده اند آنها برای پیمودن این مسیر با مشکلات زیادی مواجه هستند.